หน้าแรก ตรวจหวย เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post Page หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่ เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ คำนวณ การเงิน
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
รวมข่าว บอร์ดต่างๆค้นหาตั้งกระทู้

รวมคำถามยอดฮิตและทำความเข้าใจของการสอบ SAT MATH

การสอบ SAT MATH คือ การสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย SAT MATHจะแบ่งเป็น 2 Part คือ สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ และการคิดเลขแบบไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้


1. SAT MATH คืออะไร ทำความเข้าใจกับการสอบ Digital SAT Math

การสอบ Digital SAT Math คือ การสอบเพื่อวัดระดับความรู้และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในการสอบ SAT โดย SAT MATH จะวัดความรู้และความเข้าใจคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการทดสอบการคิดเลขคณิตศาสตร์ที่วัด 4 ทักษะ คือ Heart of Algebra, Problem Solving and Data Analysis, Passport to Advanced Math และ Additional Topics แน่นอนว่าการเตรียมตัวสอบ ควรที่จะหาโปรแกรม sat math ติว ก่อนการไปสอบจริง


2. SAT MATH สอบอะไรบ้าง? ต้องรู้อะไรก่อนเตรียมตัวไปสอบ

หลังการที่เตรียมตัวและ ติว sat math มาเป็นอย่างดีแล้ว ข้อสอบ SAT MATH จะวัดความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนมาแล้วตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยข้อสอบจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลในบทความ การหาใจความหลัก การวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ต้องการถาม ซึ่งเป็นทักษะต่างๆ ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ สามารถใช้เครื่องคิดเลขและไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ดังนี้

  1. การสอบ SAT MATH แบบใช้เครื่องคิดเลข (Calculator) เป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์โดยสามารถให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบแบบใช้เครื่องคิดเลขอยู่ที่ 55 นาที มีข้อสอบ 38 ข้อ จะแบ่งออกเป็น ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) จำนวน 30 ข้อ และข้อสอบแบบเติมคำ (grid-in) จำนวน 8 ข้อ

  2. การสอบSAT MATH แบบไม่ใช้เครื่องคิดเลข (No Calculator) เป็นการสอบวัดความรู้และความถนัดคณิตศาสตร์โดยที่ไม่ใช้เครื่องคิดเลข กำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบ 25 นาที มีข้อสอบ 20 ข้อ โดยจะแบ่งออกเป็น ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) จำนวน 15 ข้อ และข้อสอบแบบเติมคำ (grid-in) จำนวน 5 ข้อ

3. SAT MATH มีคะแนนเต็มเท่าไหร่? มีเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างไรบ้าง?

หากลงเรียน sat math จะมีการเก็งข้อข้อสอบ และกำหนดเกณฑ์ในการทำข้อสอบ SAT MATH เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ ซึ่งการสอบ SAT MATH มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 800 คะแนน เมื่อสอบผ่านแล้วจะมีอายุในการสามารถใช้ผลสอบยื่นเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะประกาศผลสอบ SAT MATH หลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนทักษะต่างๆ แบ่งออกเป็นดังนี้

  1. ทักษะ Heart of Algebra เป็นทักษะที่มีการออกข้อสอบมากที่สุดในบรรดาทักษะต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยข้อสอบ SAT MATH ออกทั้งแบบสามารถใช้เครื่องคิดเลข และ ไม่ใช้เครื่องคิดเลข เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้สมการเส้นตรง 1 และ 2 ตัวแปร อสมการเส้นตรง ค่าคงที่ในสมการ โจทย์ปัญหาการแก้สมการกราฟเส้นตรง การวาดกราฟเส้นตรง เป็นต้น

  2. ทักษะ Problem Solving and Data Analysis เป็นการสอบ SAT MATH เฉพาะการทำข้อสอบแบบใช้เครื่องคิดเลข คิดเป็นร้อยละ 29 มีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ตารางแสดงข้อมูล กราฟ Scatter Plot การตีความจากกราฟ ความน่าจะเป็น การคาดคะเน สถิติพื้นฐาน การหาค่ามัธยฐาน แผนภาพกราฟ แผนภาพกล่อง การหาค่าความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลสถิติ การกระจาย เป็นต้น

  3. ทักษะ Passport to Advanced Math เป็นการสอบ SAT MATH แบบสมการพหุนาม ออกสอบทั้งแบบสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ และไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลข คิดเป็นร้อยละ 28 โดยมีเนื้อหาในการออกสอบดังนี้ สมการเลขยกกำลัง 2 และ 3 กราฟพาราโบลา เลขยกกำลังฐานต่างๆ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพหุนาม การตีค่าความคงที่ในสมการ การแก้สมการติดรูท การแก้สมการติดเลขยกกำลัง การแก้สมการติดเศษส่วน การแก้สมการพหุนาม การแก้สมการกราฟ การแก้สมการฟังก์ชันต่างๆ เป็นต้น

  4. ทักษะ Addition Topics in Math เป็นการสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ และไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ คิดเป็นร้อยละ 10 SAT MATH ในทักษะนี้มีเนื้อหาจากบทเรียนเรื่อง รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ การหามุมของรูปสามเหลี่ยมต่างๆ การหาพื้นที่ สามเหลี่ยมคล้าย วงกลม ตรีโกณมิติ การหาปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ โจทย์ปัญหาพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน เป็นต้น

4. สอบ SAT MATH ใช้เครื่องคิดเลขได้ไหม? โดยผู้เข้าสอบจะมีเวลาทำกี่นาที

การสอบ SAT MATH หรือการสอบ digital sat math แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ สามารถใช้เครื่องคิดเลขและไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ดังนี้

  1. การสอบ SAT MATH แบบใช้เครื่องคิดเลข (Calculator) เป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์โดยสามารถให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบแบบใช้เครื่องคิดเลขอยู่ที่ 55 นาที มีข้อสอบ 38 ข้อ จะแบ่งออกเป็น ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) จำนวน 30 ข้อ และข้อสอบแบบเติมคำ (grid-in) จำนวน 8 ข้อ

  2. การสอบ SAT MATH แบบไม่ใช้เครื่องคิดเลข (No Calculator) เป็นการสอบวัดความรู้และความถนัดคณิตศาสตร์โดยที่ไม่ใช้เครื่องคิดเลข กำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบ 25 นาที มีข้อสอบ 20 ข้อ โดยจะแบ่งออกเป็น ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) จำนวน 15 ข้อ และข้อสอบแบบเติมคำ (grid-in) จำนวน 5 ข้อ

5. สอบ SAT MATH ที่ไหนดี สมัครสอบได้ที่ไหน 

การสมัครสอบ SAT MATH สามารถสมัครสอบออนไลน์ผ่านทางช่องทาง www.collegeboard.org เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง สามารถเลือกสถานที่ในการสอบ SAT MATH ได้ตามความสะดวกในการเดินทางซึ่งจะมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นศูนย์สอบ สามารถชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง หรือผ่านบัตรเครดิตได้ และต้องปริ้น Admission Ticket เพื่อนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบในวันสอบ SAT MATH จากนั้นให้จำ Username และ Password เพื่อทำการล็อกอินเข้าไปเพื่อตรวจสอบผลการสอบ SAT MATH โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ประมาณ 2-3 อาทิตย์หลังจากสอบ SAT MATH


6. เรียน SAT MATH ดีไหม ควรเรียนที่ไหนดี

สำหรับคนที่กำลังมองหาที่เรียน sat math ออนไลน์ ควรเลือกคอร์สติว sat math ที่ไหนดี ในการเลือกคอร์สติว SAT MATH ควรเลือกจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถอธิบายโจทย์ได้ละเอียด มีหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เข้าใจ สามารถวิเคราะห์โจทย์ และอธิบายการแก้ปัญหาโจทย์ที่ละเอียด มีเทคนิค และสื่อการสอนที่มีคุณภาพ รองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน มีผู้เชี่ยวชาญในการอธิบาย SAT MATH และสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ Digital SAT Math ของผู้เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ Heart of Algebra, Problem Solving and Data Analysis, Passport to Advanced Math และ Additional Topics

ขอแนะนำสถาบันติว SAT MATH ที่ EngSnack เพราะมีติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการติวสอบ SAT MATH มากกว่า 5 ปี ตอบโจทย์นักเรียนได้ทุกกลุ่ม สามารถปรับพื้นฐานก่อนไปสอบจริง หรือเหมาะกับผู้ที่เตรียมตัวสำหรับไปสอบ SAT โดยผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนแบบ Onsite หรือ Online โดยสถานที่ในการเรียน sat math คือ SILOM SPACE อยู่ตึกหลักของห้างสีลมคอมแพลกซ์ สามารถเดินทางสะดวกโดยลง BTS ศาลาแดง หรือ MRT สีลมได้ หรือผู้เรียนสามารถติว sat math ในช่องทาง Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามที่กำหนดวันและเวลาที่สะดวก หรือสอบถามตารางการติวจากสถาบันได้ หากผู้เรียนไม่สะดวกเรียนสดออนไลน์แบบเรียลไทม์ สามารถดูการติว SAT MATH ย้อนหลังได้อีกด้วย


สรุปติว SAT MATH ที่ EngSnack ดีอย่างไร

หากกำลังตัดสินใจคอร์สติว SAT MATH แต่ไม่รู้จะเรียน sat math ที่ไหนดี สถาบัน EngSnack เป็นอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเพราะหลักสูตรมีครบทุกทักษะที่สำคัญต่อการสอบ SAT MATH มีเนื้อหาที่ครบทุกประเด็นสำคัญ ที่จะทำให้สามารถเข้าห้องสอบได้อย่างมั่นใจ มีเทคนิค และวิธีการคิดคำนวณที่แม่นยำ และมีข้อสอบให้ฝึกทำมากกว่า 5,700 ข้อ ไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาก่อนก็สามารถลงเรียนได้ สามารถให้คำปรึกษารายบุคคลได้หากมีข้อสงสัย มีสื่อการสอนที่ทันสมัย และมีเทคนิคกระบวนการคิดอย่างเป็นเอกลักษณ์ สามารถอธิบายการแก้ปัญหาโจทย์อย่างละเอียด ครอบคลุมเรื่องคณิตศาสตร์ทุกเรื่องตั้งแต่มัธยมต้นถึงมัธยมปลายรวมคำถามยอดฮิตและทำความเข้าใจของการสอบ SAT MATH
⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 


โพสท์โดย: tothemoon555
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
ประเทศที่นิยมบริโภค"ส้มตำ"มากที่สุดในโลกพรุ่งนี้แล้ว มรสุมฝน,ลูกเห็บ,ฟ้าผ่า,ลมกรรโชก จากจีนถึงไทยจังหวัดที่มี"ความอุดมสมบูรณ์"มากที่สุดในประเทศไทยวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่รับเฉพาะนักศึกษาหญิง"มหาวิทยาลัย" แห่งเดียวที่มี (ห้างสรรพสินค้า) อยู่รอบๆเป็นจำนวนมาก ?อำเภอเดียวในไทยเท่านั้น!!ที่มีชื่อคำว่า'ไทย'ขึ้นต้น10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย!อำเภอที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นลำดับล่าสุดของประเทศไทยวิธีปฏิเสธคนที่ขอยืมเงินอย่างสุภาพและได้ผลท้องป่องผิดปกติ เขมือบอะไรไป?เมื่อฉันพาวัวไปกินหญ้าค่าตอบแทนของผู้บริหาร ปตท ต่อเดือนเขาจะได้กันที่เท่าไหร่
Hot Topic ที่มีผู้ตอบล่าสุด
หนุ่มโพสต์ถาม อายุ 36 แล้ว เรียนต่อดีมั้ย? ทำงานอะไรก็ไม่รุ่งประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดในโลกโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดในประเทศไทยลูกเห็บเกิดในช่วงฤดูใดเหมืองทอง ที่มีปริมาณแร่ทองคำอยู่มากที่สุดบนโลกลุง66 ถูกหลอกลงทุน จะฝาก2 แสนให้มิจฉาชีพ เพื่อนบ้านห้ามทะเลาะจนต้องแจ้งตำรวจ
กระทู้อื่นๆในบอร์ด โฆษณา ประชาสัมพันธ์
รับผลิตอาหารเสริมผู้ชาย ทำความรู้จักสารสกัดและสูตรอาหารเสริมที่น่าสนใจ10 ข้อคำถามเกี่ยวกับเลเซอร์กำจัดขน มาอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆติดตั้งประตูรีโมท เพิ่มความปลอดภัย อำนวยความสะดวก“ตรอ. ใกล้ฉัน” ช่วยค้นหาพิกัดศูนย์เช็กสภาพรถที่ไหนที่ใกล้บ้าน
ตั้งกระทู้ใหม่